İÇİNDEKİLER

Ön Söz…………………………………………………………………………………………….11

Öğretmenler Odası…………………………………………………………………………15

Amatör Ruhlu Öğretmen……………………………………………………………….18

Öğretmen Çok Önemli Kişidir…………………………………………………….. 22

Kendini Tanıyan Öğretmen…………………………………………………………. 24

Gerekçe Sahibi Öğretmen…………………………………………………………….. 25

Etkili Öğretmen……………………………………………………………………………. 26

Öğretmen ve Ortak İnsani Değerlerler Eğitimi…………………………… 29

Keyif Aldırarak Öğreten Öğretmen Olmak………………………………….33

Kalbinde Duygulara Yer Açan Bir Öğretmen Olmak ………………… 34

Moral Puanını Yüksek Tutan Öğretmen……………………………………… 36

Yorulmuş Öğretmen Sendromu Nasıl Aşılır?……………………………… 38

Güzel Gören Öğretmen………………………………………………………………… 40

Zamanı Yöneten Öğretmen………………………………………………………….. 42

Gülümseyen Öğretmen…………………………………………………………………44

İyilik Yapan Öğretmen…………………………………………………………………. 46

Değişime ve Gelişime Açık Öğretmen…………………………………………. 48

Cömert Öğretmen………………………………………………………………………… 50

Kendini Geliştiren Öğretmen………………………………………………………..52

Yeni Yeterlilikler Kazanan Öğretmen………………………………………….. 54

Güçlü Kelimeler Kullanan Öğretmen………………………………………….. 56

Define Avcısı Öğretmen……………………………………………………………….. 58

Vizyoner Öğretmen………………………………………………………………………..61

İletişim Ustası Öğretmen……………………………………………………………… 64

Etkili Dinleyen Öğretmen……………………………………………………………. 66

Nezaketli Öğretmen……………………………………………………………………… 68

İstikrarlı Öğretmen………………………………………………………………………. 69

Planlı Öğretmen……………………………………………………………………………. 71

Samimi Öğretmen………………………………………………………………………… 73

Bilimsel Yeterlilik Sahibi Öğretmen…………………………………………….. 75

Öğrenen Öğretmen………………………………………………………………………. 78

Lider Öğretmen…………………………………………………………………………….. 80

Davranış Güzeli Öğretmen………………………………………………………….. 87

İlham Veren Öğretmen………………………………………………………………… 89

Gül Yetiştiren Öğretmen………………………………………………………………..91

Uyumlu Öğretmen ………………………………………………………………………. 93

Öğretmen ve Takım Çalışması…………………………………………………….. 95

Öğretmen Kusur Müfettişi Olmamalıdır…………………………………….. 97

Düşünce Havuzunu Dolduran Öğretmen……………………………………. 99

Arkadaşlarının Meziyetleriyle İftihar Eden Öğretmen……………… 100

Öğretmen ve Sinerji……………………………………………………………………. 104

Buz Parçalarını Denize Dönüştüren Öğretmen ……………………….. 106

Dinamik Öğretmen…………………………………………………………………….. 108

Coşkulu Öğretmen……………………………………………………………………….111

İltifatkâr Öğretmen………………………………………………………………………113

Arkadaşını Üstün Tutan Öğretmen ……………………………………………114

Kanaatkâr Öğretmen……………………………………………………………………116

Atom Karınca Gibi Öğretmen……………………………………………………..117

Ümitli Öğretmen…………………………………………………………………………120

Mütevazı Öğretmen…………………………………………………………………….. 122

Sabırlı Öğretmen…………………………………………………………………………. 123

Diğerkâm Öğretmen…………………………………………………………………… 124

Yük Taşıyan Öğretmen……………………………………………………………….. 126

Özgüven Sahibi Öğretmen…………………………………………………………. 127

Ben Varım Diyen Öğretmen ……………………………………………………… 128

Rahatını Çalışmakta Bulan Öğretmen………………………………………. 130

Büyük Düşünen Öğretmen………………………………………………………… 132

Öğretmen Büyük İnsanların Hayatını Okumalıdır…………………… 134

Gönlünü İşine Veren Öğretmen…………………………………………………. 135

Öğretmen Enerji Depolamalıdır………………………………………………… 137

Okulu Lider Gibi Yöneten Eğitim Yöneticisi…………………………….. 138

Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi……………………………………… 140

İletişim Ustası Bir Eğitim Yöneticisi………………………………………….. 142

Etkili Dinleyen Bir Eğitim Yöneticisi………………………………………… 144

Geri Bildirimde Bulunan Eğitim Yöneticisi………………………………..147

Liderlik Yapan Eğitim Yöneticisi……………………………………………….. 149

Beden Dilini Etkili Kullanan Eğitim Yöneticisi………………………….151

Yabancı Dil Öğrenen Eğitim Lideri……………………………………………. 153

Etkili Konuşan Eğitim Yöneticisi……………………………………………….. 155

Etkili Yazan ve Sanatı Seven Eğitim Yöneticisi…………………………. 157

Değişim ve Sürekliliği Algılayan Eğitimci…………………………………. 159

Yönetim Gücünü Sevgiden Alan Eğitim Yöneticisi…………………….161

Proje Merkezli Düşünen Eğitim Yöneticisi……………………………….. 164

Okulunda Müfredat Geliştirme

Çalışmaları Yapan Eğitim Yöneticisi…………………………………………. 173

Seminer ve İmza Günleri Düzenleyen Eğitim Yöneticisi……………175

Eğitim Öğretim Süreçlerinde Karar Verme Teknikleri…………….. 177

Etkili Karar Veren Öğretmen…………………………………………………….. 179

Okulda Verilecek Her Karar Uygulanabilir Olmalıdır……………… 182

Okuldaki Kararlar Tam Zamanında Alınmalıdır……………………… 184

Okulda Alınan Kararların Etki Alanı Geniştir…………………………. 186

Eğitimcinin Psikolojik Durumu Kararı Etkiler…………………………. 190

Duygusal Zekâ ve Karar İlişkisi…………………………………………………. 193

Alınan Kurul Kararları Önemlidir…………………………………………….. 195

Öğretmen Önce Problemi Teşhis Etmelidir ……………………………… 196

Öğretmen Problemi Oluşturan Sebepleri Bulmalıdır……………….. 197

En Uygun Çözümün Seçilmesi…………………………………………………… 199

Risk ve Karar İlişkisi…………………………………………………………………… 201

“Yerine Koyma Metodu” ile Kişiler Arası Problem Çözümü………202

Kaynakça……………………………………………………………………………………..203

Yazar Hakkında…………………………………………………………………………..205

Ön Söz

Başarı uyumlu bir takım çalışmasının eseridir. Bir eğitim

kurumunda çalışan insanlar ayrı tellerden çalıyorsa

başarısızlık için başka bir neden aramaya gerek yoktur. Bu

durumu bir orkestranın çalışma sistemini düşünerek daha

iyi anlayabiliriz. Bir orkestranın başarılı bir konser verebilmesi

için öncelikle uyumlu ve yorucu bir hazırlık çalışması

yapması gerekir. Bu uzun soluklu çalışmaları bir eğitim kurumunun

eğitim öğretim dönemi için yaptığı hazırlığa benzetebiliriz.

Daha sonra verilecek bir konserin başarısı için

bütün enstrümanlar bir orkestra şefinin yönetiminde eş zamanlı

olarak çalmalıdır. Sazların uyumu ne kadar iyi olursa

ortaya çıkan müzik de o kadar kaliteli olur. Bu örnekte olduğu

gibi bir eğitim kurumunda da eğitimciler uyumlu bir

şekilde çalışmalıdır. Bu kurumda işler eğer şiir gibi akıcı ve

bir resital gibi etkileyici ise bu kurumda uyumlu bir çalışmanın

varlığından söz edilebilir. Bu çalışmanın olabilmesi

için eğitimcilerin aynı vizyonu paylaşması ve ortak bir kalite

bilinci ile hareket etmesi gerekir.

Gerek resmi gerek özel öğretim kurumlarında kalite bilinci

ile hareket eden ve yüreğini ortaya koyan birçok fedakâr

öğretmen bulunmaktadır. Bu fedakâr öğretmenler

vatan ve insan sevgisi ile hareket ederek ülkemize yararlı

olmaya çalışmaktadırlar. Bu kahraman eğitim gönüllülerinin

çalışma enerjisi ortak bir vizyon etkisinin eseridir. Bu

vizyon, ülkesinin kalkınması ve yükselmesi için çalışan, evrensel

değerle uyumlu, milli köklerinden kopmayan, başarılı

ve mutlu bireyler yetiştirmektir. Böyle bir okul iklimi ancak

öğretmenlerin yüreğini ortaya koymalarıyla oluşturulabilir.

Okul iklimini öğretmen belirler. Fakat asıl önemli

olan husus bu iklimin türüdür. Peki, belirlenecek bu iklimin

türü ne olmalıdır. Kutup iklimi mi? Çöl iklimi mi?

Ilıman bir iklim mi?

Bu çalışma ülkemizi yeniden dirilişin timsali olan bir

bahar mevsimine çevirmeye çalışan kıymetli öğretmenlerimizin

büyük gayretlerine küçük bir katkı yapmak için

yazılmıştır.

Otuz yıla varan eğitimcilik hayatımda gerek üniversite

gerekse diğer resmi ve özel öğretim kurumlarında, idareci

ve öğretmen olarak görev yapmış bir eğitimci olarak tecrübelerimi

sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü eğitimci olmamın

yanı sıra ben de, çocuklarımı topluma yararlı, kendisi

ile barışık, uyumlu ve iyi insanlar olarak yetiştirebilmek için

çözüm arayan bir babayım. Yazdıklarım ailemde ve okulda

uygulamak için öğrendiğim ve yaşayarak yazdığım tecrübelerden

süzülmüştür.

Bir eğitimci olarak amacım, evrensel değerleri iyi bilen,

milli ve manevi değerlerini özümsemiş, insanlığa yararlı,

çevre dostu, yapıcı, düşünen, üreten, paylaşan mutlu ve başarılı

bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.

Kitabımızın anne ve babalara, eğitimci arkadaşlarıma

ve sevgili öğrencilerimize yararlı olmasını dilerim.

Gülümseyen öğretmenler öğrencilerini, öğretmen arkadaşlarını

ve velileri de gülümsetir. Öğretmen gülerse öğrencilerin

yüzünde güller açar. Gülümseyen öğretmen sınıfını

ve okulunu bahar mevsimi gibi her daim ılık ve gölgeli bir

iklime çevirebilir. Öğretmen gülerse yüzünde güller açar

ve etrafa sevgi ve neşe saçar.

Türkiye’yi ancak güler yüzlü öğretmenler güzel bir öğrenme

ortamına çevirebilir. Anlayış, huzur ve başarı güler

yüzlü öğretmenlerin eseri olacaktır.

Gülmek size yakışıyor sevgili öğretmenim.

Dr. Nadir Çomak

Okul iklimini öğretmen belirler. Fakat asıl önemli olan husus

bu iklimin türüdür. Peki, belirlenecek bu iklimin türü ne

olmalıdır. Kutup iklimi mi? Çöl iklimi mi? Ilıman bir iklim mi?

Kitabımızın anne ve babalara, eğitimci arkadaşlarıma ve sevgili

öğrencilerimize yararlı olmasını dilerim. Gülümseyen öğretmenler

öğrencilerini, öğretmen arkadaşlarını ve velileri

de gülümsetir. Öğretmen gülerse öğrencilerin yüzünde güller

açar. Gülümseyen öğretmen sınıfını ve okulunu bahar mevsimi

gibi her daim ılık ve gölgeli bir iklime çevirebilir. Öğretmen

gülerse yüzünde güller açar ve etrafa sevgi ve neşe saçar.

Türkiye’yi ancak güler yüzlü öğretmenler güzel bir öğrenme

ortamına çevirebilir. Anlayış, huzur ve başarı güler yüzlü öğretmenlerin

eseri olacaktır. Gülmek size yakışıyor sevgili öğretmenim.

Sevgili anne ve babalar; bu kitap kıymetli öğretmenlerimize takdim edilecek güzel bir hediyedir.


Warning: Undefined array key "sfsi_mastodonIcon_order" in /home/nadircomak/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsi_frontpopUp.php on line 175

Warning: Undefined array key "sfsi_mastodon_display" in /home/nadircomak/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsi_frontpopUp.php on line 268

Warning: Undefined array key "sfsi_snapchat_display" in /home/nadircomak/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsi_frontpopUp.php on line 277

Warning: Undefined array key "sfsi_reddit_display" in /home/nadircomak/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsi_frontpopUp.php on line 274

Warning: Undefined array key "sfsi_fbmessenger_display" in /home/nadircomak/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsi_frontpopUp.php on line 271

Warning: Undefined array key "sfsi_tiktok_display" in /home/nadircomak/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsi_frontpopUp.php on line 265
error

Websitemi Beğendiniz mi? Başkalarının da faydalanması için paylaşır mısınız? :)

Email Gönder
Whatsapp