“ADALET KULESİ”

Osmanlı’yı Cihan Devleti Yapan Sır

Allah’ın ismi azam olan altı sıfatından birisi, Hz. Ali (r.a.)’a göre “Adl” ismidir. Adalet kâinatın temel nizamıdır. Galaksilerin ihtişamından, yaprakların zarafetine, insanın mükemmelliğinden hücrelerin intizamına kadar her şey altın bir oranla yaratılmıştır. Arı ile fil adalette denktir. Kadın ve erkek yaratılış cihetiyle eşit değildir lakin adaletle tezyin edilmiştir.

Peygamberlerin en birinci vasfı adaletle hükmetmiş olmalarıdır. Son peygamber olan fahri kâinat, efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in henüz peygamberlik vazifesi tebliğ edilmeden önce en birinci vasfı Muhammed-ül emin sıfatıydı.

Hulefa-i Raşidin’in ikincisi olan Hz. Ömer (r.a.)’ın en mümeyyiz vasfı adaletle hükmetmesiydi. Devletin mumu ile evindeki mumu birbirine karıştırmadan kullanması adaletin zirve uygulamalarına bir hüsnü misal olarak tarihin altın sayfalarındaki şerefli yerini almıştır. Akif’in ifadesinde anlamını bulan, “Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de Adl-i İlahi sorar Ömer’den onu” sözü, Hz. Ömer’in adalete ram olmuş vazife şuurunu gösteriyordu.

Osmanlı, cihan devleti payesini adaletiyle hak etmiştir. İstanbul’un fethinden sonra, Grandük Notoras Bizanslılar’ın duygularını “Şehirde Latin külahı görmektense Türk sarığını yeğlerim” diyerek ifade etmiştir. Müjdelenmiş sultan olan Fatih, bir mermer sütunu kısa kestiği için hiddete gelir ve bir Yahudi ustanın elini kestirir. Yahudi kadıya şikâyet eder ve dava görülür. Kadı, Sultan Fatih’in elinin kesilmesine hükmeder. Fatih, Kadı’ya döner ve der ki, eğer ben sultan olduğum için korkup ta adaletle hükmetmeseydin senin başını bu kılıçla kesecektim. Kadı, cevap olarak şöyle der, eğer sen de sultan olduğun için hükmüme razı olmasaydın ben de şu paslı hançeri kalbine saplayacaktım.
İstanbul Osmanlı ile farklı dinlerin huzur içinde yaşadığı bir şehir haline gelmiştir. Selahaddin-i Eyyubi Kudüs’ü üç dinin huzur içinde yaşadığı bir cennete çevirmiş, Osmanlı’da Yavuz ile başlayan bu uygulamayı 400 yıl devam ettirmiştir.

 “Fatih Sultan Mehmed zamanında Topkapı Saray’ına bir adalet kulesi yaptırılmıştır. Bugün de görülen bu kule Ayasofya’nın minareleriyle boy ölçüşecek kadar ihtişamlıdır. Osmanlı döneminin bütün saraylarında; Bahçesaray’daki Hansaray’da, Edirne Sarayı’nda, bunun benzeri kuleler olduğu bilinmektedir. Padişah, Adalet Kulesi’ne Harem’den girerdi. Onun Adalet Kasrı’ndan Dîvân-ı Hümâyun toplantılarını takip ettiğini bilen dîvân üyeleri çok ciddi dururlar ve bir disiplin içinde toplantılarını yaparlardı. Padişahların Dîvân toplantılarını Kubbealtı’na bakan kafesli pencereden takip etmeleri için kullanılan Adalet Kulesi, adını padişahın Dîvâna yaptığı bu nezaretten almıştır.”[1]

Cihana altı asır hükmeden Osmanlı Devleti, adalete saygının güzel bir ifadesi olarak, bakanlar kurulu toplantılarını adalet kulesinin altında ve ayakta yapmıştır. Dünya’nın bugün adalete daha fazla ihtiyacı var. Bu adaleti Türkiye Cumhuriyeti Devletinden başka gösterecek bir devlet te maalesef bulunmuyor. Adalet ve kalkınmanın sevdalısı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza teklifimiz şudur ki:

  1. Bakanlar kurulu yılın belirli dönemlerinde Topkapı sarayındaki adalet kulesinin altında ve ayakta toplanmalıdır. Bu sayede adalete atfedilen önem nazara verilmiş olur.
  2. Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki bakanlar kurulu toplantılarının yapıldığı salona, “adalet salonu” adı verilmelidir. Bu yaklaşım, tarihi ve stratejik bir anlam taşıyacaktır.

Adalet, nizam-ı âlemin temelidir, huzurun kaynağıdır ve vicdanları teskin eden bir ilaçtır. Adalete muhtaç olan dünya zulüm altında inlerken, mazlum milletlere adalet götürme vazifesi bu necip Türk milletinin omuzuna konulmuş kutsal bir emanettir. Bu emanetin ehli olmanın işareti adaletle hükmetmektir. Genç nesillerimize adaletin önemini, adil davranışlarımızla örnek olarak göstermeliyiz. 


[1] https://topkapisarayi.gov.tr/tr/content/adalet-kasr%C4%B1

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Websitemi Beğendiniz mi? Başkalarının da faydalanması için paylaşır mısınız? :)

RSS
Email Gönder
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
LinkedIn
Instagram
Whatsapp